Domů » O obci » Informace » 70. výročí vzniku mysliveckého spolku (sdružení) HÁJ Dobratice

Po roce 1945 byly učiněny první kroky k řízení myslivecké činnosti. Vznikly honební výbory v Dobraticích a Vojkovicích. V Dobraticích to byli p. Rucky J. starší, p. Vejr z Českého Těšína, p. Gromnica F. a p. Kacíř A. Ve Vojkovicích p. Struhal K., p. Mikoláš J., p. Firla a p. Kantor K.

V průběhu roku 1950 došlo ke sloučení honebních výborů Vojkovice a Dobratice, byl vytvořen nový honební výbor a nová myslivecká společnost, která začala hospodařit na výměře 1153 ha polí a 136 ha lesa. Dle dochovaných záznamů měla v té době myslivecká společnost 9 členů. Předsedou byl p. Gromnica, hospodářem p. Karel Struhal. Podle záznamů z let 1951 – 1975 bylo loveno cca 10 ks srnčího, 100 – 120 bažantů a 60 – 80 zajíců ročně.

V letech 1974 – 1976 byla členy sdružení provedena rekonstrukce bývalé slepičí farmy na mysliveckou chatu.

V roce 1977 došlo ke sloučení s Horními a Dolními Domaslavicemi. Předsedou sdružení v té době byl p. Šebesta Vladimír a hospodářem p. Struhal Josef, později pak p. Rymel Jaroslav. Vzniklé nové myslivecké sdružení HÁJ Dobratice začalo hospodařit na výměře 2016 ha s pozemky od podhůří Beskyd od Harendy až po Žermanickou přehradu. V té době mělo myslivecké sdružení 25 členů a 4 čekatele.

Záznamy z let 1977 – 1983 vykazují největší odlovy drobné zvěře. Vůbec největší odlov byl v roce 1977, kdy bylo uloveno 177 zajíců a 441 bažantů. Od roku 1984 nastal klesající trend.

V současné době můžeme hovořit o poměrně dobrém stavu srnčí zvěře, i když ročně dochází ke 20 – 25 srážkám srnčí zvěře na místních komunikacích. V honitbě mysliveckého spolku HÁJ Dobratice se objevuje vysoká (jelení) a černá zvěř (divoká prasata), která se každým rokem stěhuje do lánů kukuřice a řepky. Podle nájemní smlouvy z roku 2013 myslivecký spolek v současné době hospodaří na 2008 ha, což ale neodpovídá skutečnosti, protože každým rokem dochází k velké zástavbě. Členská základna je v současnosti, tj. k 31.5.2020 tvořena 11 členy z Dobratic a Vojkovic, 8 členy z Horních a Dolních Domaslavic a jedním čekatelem z Dolních Domaslavic.

 

Za myslivecký spolek

Karel Škuta starší  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie