Domů » O obci » Informace » Výstavba LESOPARKU, první části Dobratického centra volnočasových aktivit, byla zahájena

 

Jak jsme vás průběžně informovali,  v průběhu minulého roku jsme připravovali výstavbu Dobratického centra volnočasových  aktivit. Záměr byl rozdělen na dvě části, a to Zázemí pro sportovce a akce obce a Lesopark, jako veřejné přírodní hřiště pro všechny.

V letošním roce nebyl vyhlášen vhodný dotační titul pro vybudování Zázemí, ale podali jsme dvě žádosti o dotaci na Lesopark. V obou jsme uspěli, ale výhodnější pro nás bylo získání dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova, Neproduktivní  investice v lesích.

V průběhu jarních měsíců jsme museli nechat les vyčistit od starých a ohrožujících stromů a větví a připravit jej pro realizaci investiční akce. Dne 14.7. jsme předali prostor budoucího lesoparku firmě K2 stavební Moravia, se kterou jsme uzavřeli smlouvu po tom, kdy první, slovenská, firma odstoupila z výběrového řízení kvůli nejisté prognóze koronavirových opatření.

Situaci trochu brzdilo počasí, v lese bylo stále mokro, těžká technika by terén neúměrně rozbíjela. V současné době však už běží práce naplno a je to zejména pro občany bydlící v okolí hřiště dosti obtěžující. Prosíme proto všechny o  shovívavost. Pokud situaci ještě nějak nezkomplikuje počasí, do konce srpna budou vybudovány chodníky, v průběhu září pak nainstalovány všechny herní,  sportovní a naučné prvky. Po závěrečném úklidu pak bude nový Lesopark předán obci a následně do užívání všem návštěvníkům.

Celkové náklady na vybudování Lesoparku jsou 3 886 487 Kč vč. DPH. Od Státního zemědělského intervenčního fondu, z Programu rozvoje venkova, opatření Neproduktivní  investice v lesích, máme při splnění všech podmínek přislíbenu dotaci ve výši 2 mil Kč.

RNDr. Alena Kacířová, starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie