Domů » O obci » Informace » Omezení úředních hodin Obecního úřadu Dobratice od 12. října 2020

Úřední hodiny pro styk s veřejností jsou stanoveny od 12. října 2020 na tyto dny:

pondělí a středa v době od 08:00 do 10:00  hodin  a od 14:00 do 17:00 hodin.

 

V případě osobní návštěvy obecního úřadu:

vstupujte jednotlivě,

použijte ochranné prostředky dýchacích cest ( nos, ústa), které brání šíření kapének,

vždy použije desinfekci na ruce umístěné za vchodovými dveřmi do budovy úřadu a v kanceláři,

dodržujte odstupy mezi osobami alespoň 2 metry,

neshlukujte se na chodbě před kanceláří obecního úřadu.

 

S  ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy upřednostňujeme písemný, elektronický  ( obec@dobratice.cz) či telefonní kontakt  ( 558 651 254, 558 651 387),  před osobním kontaktem, ve všech případech, kdy je to možné.

 

Děkujeme za dodržování uvedených opatření.

RNDr. Alena Kacířová, starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie