Domů » O obci » Informace » Informace o omezení dopravy s ohledem na přerušení školní docházky

s účinností od pondělí 19.10.2020 – bližší informace v přiloženém dopise Krajského úřadu MS kraje  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie