Domů » O obci » Informace » K rekonstrukci bukovické místní komunikace

Dlouho slibovaná i připravovaná rekonstrukce bukovické místní komunikace bohužel neprobíhá úplně hladce. Podstatou rekonstrukce je nejen položit živičný koberec v původní trase, ale i vybudovat nové výhybny, protože stávající komunikace je velmi úzká a zvyšující se doprava si vyžádala naprojektovat výhybny. A právě s  jejich výstavbou jsme narazili na problém. Výhybny se budují v místech odvodňovacích příkopů, které jsou po letošních vydatných deštích značně nasycené vodou. Přirozená struktura tzv. rostlé půdy byla navíc na mnoha místech narušena výkopem optického kabelu. Problém spočívá v tom, že se nedaří při výstavbě výhyben dle projektové dokumentace dosáhnout potřebné únosnosti půdy na základové spáře nových výhyben tzv. na pláni. V minulém týdnu byly práce zastaveny kvůli  trvalým dešťům, ale hned dnes ráno proběhly další zkoušky únosnosti, bohužel opět nedosáhly požadovaných hodnot. Navezený materiál z výhyben se proto od dnešního dne vyváží, základové spáry nových výhyben budou prohloubeny na maximální hloubku, omezenou výskytem inženýrských sítí. Poté bude autorem projektu, na základě dalších zkoušek únosnosti podloží, rozhodnuto o dalším postupu prací. Po vyřešení problému by mělo být dokončení výhyben otázkou několika dnů a položení nové obrusné vrstvy živice je zhotovitelem plánováno na 5 pracovních dnů.

Stavbu realizuje zkušená firma Strabag, která spolu s autorem projektu a technickým dozorem jistě brzy vyřeší výše uvedený problém a  výstavba se opět rozjede.  Při jízdě po opravené komunikaci s novými výhybnami pak brzy zapomeneme na útrapy spojené s výstavbou.

Zatím prosíme o trpělivost a shovívavost.

Alena Kacířová, starostka

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie