Domů » O obci » Informace » Upozornění občanům ke spalování na otevřeném ohništi

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se na území obce opět začínají objevovat dýmící ohníčky, které jsou schopny na dlouhou dobu znečistit velké území obce, chci znovu upozornit, že spalovat na otevřeném ohništi se smí pouze suchý rostlinný materiál. Ten rychle vyhoří bez významného kouře, na rozdíl od mokrého, který dusivým dýmem zamoří široké okolí. Prosím o vaši ohleduplnost vůči okolí. Možnost spalování jen suchého rostlinného materiálu stanoví zákon o ochraně ovzduší a jeho porušení řeší Magistrát města Frýdku-Místku jako přestupek.

 

Děkuji  

 Alena Kacířová, starostka

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie