Domů » O obci » Informace » Nabídka SmVak – vyvážíme žumpy a septiky na Frýdeckomístecku

Vážení občané,

4. listopadu zajistí SmVaK i v naší obci první koordinovaný svoz obsahu žump. Pokud se domluví více majitelů rodinných domků, vyjde to levněji, než svoz individuální.

Vzhledem k nově legislativě, kdy od 1. ledna je každý po dobu dvou let povinen uchovávat doklady o vývozu obsahu žumpy oprávněnou firmou a vyvezené množství musí korespondovat s množstvím odebrané vody podle vodoměru, doporučujeme této možnosti využít.

 

Alena Kacířová, starostka

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie