Domů » O obci » Informace » Oznámení občanům – konečná úprava místní komunikace Bukovice

Od úterý 3.11. rána začne probíhat konečná úprava rekonstruované místní komunikace Bukovice. V úterý a středu bude probíhat úprava výhyben a přípravné práce na povrchu komunikace, od čtvrtku pak začne pokládka asfaltového koberce.  Práce budou zahájeny nahoře při nájezdu od Harendy, denně se počítá s položením cca 300 m asfaltu. Komunikace bude průjezdná pro osobní automobily zde bydlících obyvatel a  pro záchranné složky. Nákladní automobily by položený asfalt mohly poškodit, proto není možné, aby na rekonstruovanou komunikaci vjížděly.  Rychlost prováděných prací bude záviset na počasí, pokládka by měla být ukončena do konce příštího týdne. Prosíme, omezte po dobu pokládky asfaltového koberce pohyb po této komunikaci. Děkujeme.

Alena Kacířová, starostka

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie