Domů » O obci » Informace » Červená středa

Proč bude ve středu 25. listopadu náš kostel nasvícen na červeno?

 

V minulých dnech, jsme slyšeli zprávy o bezprecedentních útocích na křesťany ve Francii a Vídní. Také v jiných částech světa jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, perzekuováni a vězněni. Proto chci představit a doporučit vaší pozornosti akci Červená středa (25. 11.), která  upozorňuje  na  pronásledování  křesťanů  a  je  uskutečnitelná  i  v  pandemii  (více na  webu www.cervenastreda.cz).

    Typickým znamením této akce jsou např. nasvícení  (části)  kostela, nebo významné budovy ve městě či obci červeným  světlem (červená barva symbolizuje krev křesťanů),  zapálením  svíčky za oknem domu, modlitba, průvod se svící, apod. Zapojit se může do této akce každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. I tímto jednoduchým způsobem spojeným s modlitbou, křesťané vyjadřují vzájemnou sounáležitost a blízkost. Drobným gestem dejme vědět: „My o vás víme“.

  V  rámci Červené středy se bude  od  13:00 hod. konat online konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana  nuncia  Charlese  D.  Balva. Tlumočení do češtiny zajištěno.  Konferenci  bude  možné  sledovat  na TV Noe a na http://www.facebook.com/IKDPczAktuální informace k akci na http://www.cervenastreda.cza www.facebook.com/cervenastreda.

  V Dobraticích budou také lidé moci od 16 do 18 hodin přicházet do kostela k osobní modlitbě.  P. Jan Wojnar

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie