Domů » O obci » Informace » Knižní publikaci Prašivá lze zakoupit i na Obecním úřadu Dobratice

Nově vydanou benefiční knihu „Prašivá“, kdy celý výtěžek z jejího prodeje bude věnován na obnovu chaty a údržbu kostelíka na Prašivé, je možno zakoupit také  v kanceláři Obecního úřadu Dobratice, za cenu 199,-Kč.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie