Domů » O obci » Informace » Římskokatolická farnost Dobratice – Pozvání ke společnému slavení vánočních a novoročních svátků

Pozvání ke společnému slavení vánočních a novoročních svátků:

 

 Novým nařízením Vlády ČR se od 18. 12. 2020 počet účastníků bohoslužeb stanoví na max. 20% z míst k sezení v kostele. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují (s výjimkou členů domácnosti), minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Mimo vnitřní prostory staveb se může bohoslužeb účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Opatření platí do 23.12. 2020. Je velmi pravděpodobné, že takto nastavená opatření budou platit také v průběhu Vánočních svátků.

 Pro bohoslužby v našem kostele to znamená maximální účast 40 věřících. Bratři a sestry, abyste věděli, kdy budete moci přijít na bohoslužbu, je nutné předem se zapsat. Sešit k zápisu je umístěný v zádveří kostela, po celý den přístupný.

  1. prosince, Štědrý den – Den rodinného společenství

9:00 – 11:30 h skauti nabízejí Betlémské světlo.

V 9, 10 a 11h žehnání svící na štědrovečerní stůl.

Bohoslužba v 19:30 h pouze v případě více než 20 předem zapsaných věřících a to do 23.12. 24:00 h.

Dne 24.12 od 8h rána bude na wébu farnosti a na nástěnce před kostelem uveřejněná informace o konání či nekonání této bohoslužby v 19:30 hodin

a bohoslužba ve 21:00 h.

  1. prosince, Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, zasvěcený svátek

Bohoslužby v 9:00 h a v 10:30 h.

  1. prosince, Slavnost Sv. Štěpána, prvomučedníka

Bohoslužba v 9:00 h.

Modlitební pobožnost – bohoslužba s poslechem vánočních koled v 15:30 h.

  1. prosince, Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Bohoslužby v 9:00 h a v 10:30 h.

  1. ledna 2021, Slavnost MATKY BOŽÍ, P. MARIE, zasvěcený svátek, světový den modliteb za mír, zahájení Tříkrálové sbírky.

Bohoslužby v 9:00 h a v 10:30 h.

Prosím, abyste v prvních dnech nového roku ve svých domech podpořili koledníky Tříkrálové sbírky, která bude v roce 2021 probíhat ve ztížených podmínkách. Koledování je příležitostí rozdávat radost a pomoci těm, kteří jsou v nouzi, což je zvláště v této době zvlášť potřebné.

Změny nejsou vyloučeny. Podrobněji na http://www.farnostdobratice.cz

Přijměte přání Boží přítomností a pokoje ve všech situacích života. V novém roce pevné zdraví a pevnou jistotu na Vaší životní cestě. P. Jan Wojnar

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč