Domů » O obci » Informace » Informace k používání zábavní pyrotechniky

Zábavní pyrotechnika = stres, šok, zranění, smrt zvířat i lidí

bližší informace v článku Českého svazu ochránců přírody zde http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=9313

 

Opět apelujeme na občany, aby nezapalovali výbušné petardy a nedělali ohňostroje mimo uvítání nového roku.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Alena Kacířová, starostka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie