Domů » O obci » Informace » Informace Finančního úřadu MSK k dani z nemovitostí

odkaz :  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-financnich-uradu/2020/MSK-info-dan-z-nemovitosti-11083

 Informace naleznete rovněž v přiloženém souboru.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie