Domů » O obci » Informace » MAS Pobeskydí – Informace o vyhlašované výzvě MAS Pobeskydí – operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

bližší informace v přiloženém souboru  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie