Domů » O obci » Informace » Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. informuje o vyhlášení grantového programu „Společně 2021“.

Informujeme o vyhlášení grantového programu „Společně 2021“.  Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) letos podpoří regionální sport, kulturu a projekty věnované dětem a hendikepovaným. Díky 6. ročníku grantového programu „Společně 2021“ mohou žadatelé obdržet na své projekty až 20 000 Kč.

Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby. Grantový program je tvořen čtyřmi pilíři – v kategorii Společně pro děti zacílí projekty na podporu volnočasových aktivit a rozvoj dětské kreativity, v části Společně bez bariér zase peníze z grantového programu podpoří činnosti organizací zaměřených na pomoc hendikepovaným nebo nákup pomůcek a speciálního vybavení. Další kategorie programu – Společně kulturně – poslouží na podporu kulturních a společenských událostí či renovaci kulturních památek. A díky kategorii Společně za sportem získají finanční příspěvek organizátoři sportovní kluby a organizace. Příjemci grantů musí projekty realizovat na území Moravskoslezského kraje.

 

Minimální výše příspěvku na jeden projekt činí 5 000 Kč, maximálně lze zažádat o 20 000 Kč. Společnost HMMC se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů maximálně do výše 50 %.

 

Žádosti o granty lze podávat výhradně on-line na: hyundai-motor.cz/granty, a to do 31. března. Podpořené projekty vybere komise složená ze zaměstnanců HMMC i odborníků z MSK kraje.

Celkem firma plánuje rozdělit mezi žadatele 640 000 Kč. Projekty by měly být podpořeny nebo doporučeny zaměstnanci HMMC.

 

Další informace v přiloženém letáku.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie