Domů » O obci » Informace » Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021- seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst

Bližší informace v přiloženém odkazu:

https://scitani.ceskaposta.cz/132/3802/552542

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie