Domů » O obci » Informace » Sdělení k parkovišti u fotbalového hřiště

 

Dlouhá léta jsme užívali část pozemku naproti fotbalového hřiště jako parkoviště, a to na základě smlouvy o pronájmu, která byla uzavřena mezi majitelem pozemku a TJ Dobratice. Tato smlouva však byla vypovězena a již nebyla obnovena. Majitel pozemku následně prodal část pozemku novému majiteli. Tento pozemek je podle územního plánu určen k výrobě a skladování.

Po té, co se o prodeji dozvěděla obec,  začala hledat řešení, jak zachovat alespoň zbývající část pozemku pro využití obecních zájmů jako parkoviště a prostory pro sportovní a kulturní akce. Tyto kroky jsou v jednání.

Nový majitel již začal na své části pozemku stavět. Z toho důvodu už není možné na pozemku parkovat. Proto žádáme všechny návštěvníky lesoparku a sportovního areálu, aby parkovali na parkovišti u kostela nebo podél hlavní cesty.

Parkovat na příjezdové cestě k hřišti není možné.

Děkujeme.

Obec Dobratice

 

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie