Domů » O obci » Informace » Volně pobíhající psi v Lesoparku

 

Na základě stížnosti z minulé soboty na volně pobíhající psy v Lesoparku, kteří byli nebezpeční nejen sobě navzájem, ale hlavně dětem, upozorňujeme občany:

v provozním řádu je mj. uveden zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat. K tomu je tam piktogram s přeškrtnutým psem. Případné znečištění exkrementy je vedoucí osoba povinna ihned uklidit. U odpadkových košů na vstupech jsou majitelům psů k dispozici sáčky.

Pokud dojde k porušení provozního řádu, je zde na konci textu uvedeno telefonní číslo na obec, v mimopracovní dobu na Policii ČR, Obvodní oddělení Hnojník, tel.725 516 507.

Policie na základě upozornění přijede a sjedná pořádek, ale bude jezdit kontrolovat situaci i namátkově, preventivně.

Lesopark jsme vybudovali ke klidným procházkám lesem, k odpočinku, ponaučení. Dětské prvky jsou určeny výhradně dětem.

Pokud byste se setkali s chováním, kdy majitelé psů je nemají pod kontrolou nebo je dokonce vybízejí k pohybu po dětských prvcích, prosím, pořiďte fotografie a volejte PČR, Obvodní oddělení Hnojník, ke sjednání veřejného pořádku.

Věříme, že se tato situace nebude opakovat a děkujeme všem občanům za případnou spolupráci.

 

Alena Kacířová, starostka

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie