Domů » O obci » Informace » Plánované přerušení dodávky vody dne 13.5.2021 – porucha na vodovodní síti u č.p. 103

 

Dobratice u č.p. 103 – selhání funkce DŠ

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy:  95416
Obec:  Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně:  13.05.2021 08:00
Plán. ukončení orientačně:  13.05.2021 15:00
Dotčená oblast:  Viz mapka
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00). Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie