Domů » O obci » Informace » Průzkum názorů občanů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje obce

Milí spoluobčané,

v květnovém Dobratickém zpravodaji vychází tištěný dotazník, kterým se vás, pro potřeby tvorby Strategického plánu rozvoje obce Dobratice pro roky 2023 – 2027, tážeme na vaše názory. Dotazník můžete vyplnit i v elektronické podobě zde: http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/631378/pruzkum-nazoru-obcanu-dobratic.html

Dotazník je nastaven, aby mohl být vyplněn vícekrát z jednoho zařízení.

Po vyplnění dotazník odchází přímo zpracovatelské firmě, kterou je AQE – advisors a.s. , třída Kpt. Jaroše 1944/34, 602 00 Brno.

Prosíme, přispějte i vy svým názorem k dalšímu rozvoji naší obce.

Uvítáme, když vyplněný dotazník odešlete do  3.6.2021. Děkujeme.

Za zastupitelstvo obce  Dobratice

Alena Kacířová  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč