Domů » O obci » Informace » Našla se želva

V sobotu se v části Hranice u čp. 365 našla zatoulaná suchozemská želva. Prosím rodinu, která želvu postrádá, ať volá tel. 773 255 400.



  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie