Domů » O obci » Informace » Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Bližší informace v přiloženém odkazu na stránky Ministerstva vnitra ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie