Domů » O obci » Informace » Veřejné sbírky na pomoc zasaženým živelní pohromou na jižní Moravě

Bližší informace v přiloženém odkazu

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/verejne-sbirky-na-pomoc-zasazenym-zivelni-pohromou-na-jizni-morave-189373/  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie