Domů » O obci » Informace » Čištění příkopů v obci

Od středy 30.6.2021 bude v naší obci probíhat čištění příkopů. Prosíme občany o shovívavost. Děkujeme.

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie