Domů » O obci » Informace » Organizace Tichý svět, která poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením

Informace o organizaci Tichého světa, o.p.s. a pobočce najdete zde: https://www.tichysvet.cz/pobocky/moravskoslezsky-kraj

Tichý svět pomáhá například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Za klienty dle potřeby dojíždí v rámci MSK, sociální služby jsou zdarma .  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie