Domů » O obci » Informace » Informace o celostátní změně jízdních řádů veřejné osobní dopravy

Vážení občané,

od 12. prosince dojde k celostátních změně jízdních řádů. Bližší informace nám podala společnost KODIS, Koordinátor ODIS s.r.o, která dopravu koordinuje.

Letošní změna jízdních řádů veřejné osobní dopravy, a to jak železniční, tak i autobusové, bude poznamenána významnou událostí na trati z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, resp. až do Frenštátu pod Radhoštěm, kdy po dlouhých letech dojde k očekávané zásadní obměně vozového parku.   

Letité osobní vozy z osmdesátých let minulého století a jen o nemnoho mladší motorové vozy budou v převážné většině nahrazeny zcela novými dvoupodlažními soupravami vyrobenými v ostravském závodě Škoda Transportation. Souprav bude celkem pět a jejich zajímavostí je technické uspořádání. Zatímco k jednomu konci vlaku je připojena trvale motorová lokomotiva, druhý konec vlaku je opatřen stanovištěm pro strojvedoucího, takže v jednom směru je souprava lokomotivou tažena, ve druhém naopak sunuta. Tomuto uspořádání se říká push-pull. V nových soupravách bude rovněž instalováno nové samoobslužné zařízení pro nákup jízdenek přes ODISku.

Nasazení nových souprav však přinese i nemálo změn v jízdních řádech, většina je přímo či nepřímo vyvolána právě provozním konceptem s novými vlaky. Co se především změní?

Železniční doprava:

Linka S6 Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí

Během pracovních dnů budou nové soupravy jezdit v úseku Ostrava hl.n. – Frýdlant nad Ostravicí, ve špičku každou půlhodinu, mimo špičku každou hodinu. Při cestě dále na Ostravici nebo směrem do Frenštátu pod Radhoštěm se bude muset přestoupit ve Frýdlantu nad Ostravicí. Naopak ve volných dnech, kdy do hor směřují výletníci, budou jezdit nové vlaky po celý den co hodinu až do Frenštátu pod Radhoštěm město. V navazujícím úseku do Valašského Meziříčí budou jezdit nadále motorové soupravy.  Významnou změnou bude změna časových poloh při hodinovém intervalu, kdy se časy posunou o 30 minut. Smyslem této úpravy je dosáhnout dlouhodobě požadovaných pravidelných přípojů na vlaky linky S1 (Opava – Ostrava – Český Těšín) v Ostravě-Kunčicích.

Linka S5 Ostrava hl.n. – Ostrava-Svinov – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

Po mnoha letech budou obnoveny víkendové spěšné vlaky z Ostravy hl.n. přes Ostravu-Svinov až na Ostravici, tyto vlaky budou provozovány motorovými soupravami. Ostatní vlaky mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí budou jezdit v posunutých časových polohách kvůli návaznosti na linku S6 ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Linka S7 Frýdek-Místek – Český Těšín

Mimo špičku pracovních dnů budou vlaky jezdit v posunutých časových polohách kvůli návaznosti na linku S6 ve Frýdku-Místku.

K dílčím úpravám dojde také na lince S1, a to zejména mezi Ostravou-Svinovem a Ostravou-Kunčicemi.

Jízdní řády železniční dopravy jsou již definitivní a jsou k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022.

Regionální autobusová doprava:

Většina změn se bude týkat linek, které navazují na železniční dopravu.

Na linkách navazujících na železniční dopravu ve Frýdlantu nad Ostravicí (341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349) zejména ve směrech Malenovice, Pstruží, Ostravice, Staré Hamry, Bílá, Pržno, Janovice, Metylovice, Lhotka, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná budou upraveny časové polohy spojů a na vybraných linkách bude rozšířena nabídka spojů.

Na linkách navazujících na železniční dopravu ve Frenštátu pod Radhoštěm zejména ve směrech Trojanovice, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem budou upraveny časové polohy spojů.

Rovněž budou upraveny časové polohy vybraných spojů na linkách navazujících na vlakovou linku S6 v Pržně, Čeladné, Kunčicích pod Ondřejníkem a dále na spojích navazujících na vlakovou linku S5 na Ostravici.

Na linkách obsluhujících obce po trase vlakové linky S7, zejména obce Hnojník, Třanovice, Komorní Lhotka, Smilovice, Střítež a Řeka budou vybrané spoje upraveny tak, aby byly ve větší míře zajištěny návaznosti mezi jednotlivými linkami.

Jízdní řády autobusové dopravy se v současné době připravují.

Městská hromadná doprava:

Vybrané linky, resp. spoje MHD Frýdek-Místek – úprava časových poloh kvůli návaznosti na linku S6 (resp. S7) ve Frýdku-Místku.

Linka MHD Ostrava 41 Vratimov – Ostrava, Hrabůvka – Ostrava, Výškovice – úprava časových poloh kvůli návaznosti na linku S6 ve Vratimově a s tím související úpravy na lince 27.

celostátní změny jízdních řádů budou již od 12. prosince 2021, a to jak železniční, tak i autobusové.

Jízdní řády železniční dopravy jsou již definitivní a jsou k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022.

Jízdní řády autobusové dopravy se v současné době připravují a postupně jsou nebo budou projednávány s dotčenými obcemi.
Více informací v přiložených souborech.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč