Domů » O obci » Informace » Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

pátek 29.10.2021  NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří po telefon.domluvě MUDr.Mácová DS Raškovice -tel.733685195

 a MUDr.Devečková-DS Politických obětí Místek/u bývalého autobus.stanoviště/ – tel.558434835  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie