Domů » O obci » Informace » Zvonění kostelních zvonů v sobotu 9. října 2021 – Světový den hospiců

V sobotu 9. října 2021 v době od 12:00 hodin budou znít kostelní zvony v Dobraticích, jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také pracovníky hospicových zařízení. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.



  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie