Domů » O obci » Informace » Komunitní plán sociálních služeb DSO Regionu Slezská brána a jeho obcí 2021 – 2027

Komunitní plán sociálních služeb je vyvěšen na webu DSO RSB, odkaz na web DSO RSB https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?action=detail&id=58  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie