Domů » O obci » Informace » Bohoslužby a návštěvy kostelů bez testů, ale s rouškou

Bohoslužby, ani jiné návštěvy kostelů podle současných opatření (k 11. listopadu 2021, 8h) nijak početně omezené nejsou, ani na nich není prokazovat bezinfekčnost, ale je nutné, máme-li mezi sebou rozestupy menší než 1,5 m, mít na obličeji respirátor nebo nanoroušku. Výjimkou jsou ti, kteří bydlí v jedné domácnosti a těm, kteří při liturgií slouží /kněz, kostelníci, varhaníci, ministranti,…) Úsilí o co největší proočkování a požití desinfekce při vstupu do kostela, je samozřejmostí. Při změně těchto opatření bude informace na www.farnostdobratice.cz.

P. Jan Wojnar  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie