Domů » O obci » Informace » Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pořádá přednášku na téma Překážky trvalého vztahu

která se bude konat 7.12. 2021 v Třanovicích. Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie