Domů » O obci » Informace » Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva

 16.12. čtvrtek  NEORDINUJE SE

  28.12. úterý    NEORDINUJE SE

  31.12. pátek   7.30-10.00 hod.

Nutné případy ošetří po telef.domluvě DS Politických obětí Místek

/u bývalého autobus.stanoviště/  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie