Domů » O obci » Informace » Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. zve na kurz o rodičovství a výchově

V rámci projektu KOMPETENCE PRO STABILNĚŠÍ RODINU II (podpořeného  z ESF OPZ prostřednictvím MAS Pobeskydí) je i tento kurz zdarma.

Blíže v přiloženém souboru.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie