Domů » O obci » Informace » Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr.Kučerová Iva

Čtvrtek 17.3.2022   NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Polit.Obětí Místek 

/u bývalého autobus.stanoviště/.



  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie