Domů » O obci » Informace » Diecézní charita ostravsko-opavská se rozhodla uspořádat materiální a potravinovou sbírku pro Ukrajinu

Bližší informace v přiloženém letáčku. Pokud byste chtěli do sbírky přispět a neměli možnost věci odevzdat v sběrných místech uvedených na letáčku, můžete odevzdat na obecním úřadu a my doručení zajistíme.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie