Domů » O obci » Informace » Chrámový sbor Filia Dobratice hledá nové zpěváky

      

Zveme všechny, kdo rádi zpívají, na  zkoušky chrámového sboru, které se konají vždy

 ve čtvrtek v 18.30-20.00 hod. v kostele v Dobraticích. Nemusíte umět noty, stačí chuť zpívat.

Začínáme ve čtvrtek 7.4.2022 v 18.30h.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie