Domů » O obci » Informace » Odcizení retardéru

Vážení spoluobčané,

na přelomu března a dubna byl odcizen jeden z retardérů umístěných na Bukovicích. Událost byla nahlášena na Policii České republiky. Pokud máte jakékoliv informace k zmíněné události, prosíme, kontaktujte Obecní úřad Dobratice nebo Policii ČR.

Přestože s retardéry nemusí souhlasit všichni občané obce, jistě se shodneme, že diskuze je daleko přijatelnější řešení. Krádež je naopak netolerovatelné jednání, nehledě na to, že případný pachatel může bydlet mezi námi.

Na zmíněné místo byl objednán retardér nový. V případě, že by se událost opakovala, musela by obec přistoupit k zbudování pevného retardéru, který by byl součástí vozovky.

Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. Lukáš Lisník  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie