Domů » O obci » Informace » Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraje – 4. výzva

Více informací najdete v elektronické podobě na webových stránkách Lokální topeniště

V případě zájmu o zpracování žádosti můžete kontaktovat paní Renátu Klodovou, telefon 774 484 201.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie