Domů » O obci » Informace » Sdělení občanům o krátkodobé uzavírce místní komunikace v sobotu 17. září 2022, od 08:00 do 14:00 hodin z důvodu stavební činnosti.

Jedná se o místní komunikaci 6c, v úseku od křižovatky k Hájence směrem na Podlesí.

Komunikace bude průjezdná pouze pro složky IZS ( hasiči, záchranná služba, policie).

Objízdná trasa na Podlesí: přes komunikaci 9c, tj. od křižovatky rozcestí na Komorní Lhotku směr Komorní Lhotka.

Děkujeme za pochopení.

Obec Dobratice  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie