Domů » O obci » Informace » Sdělení občanům o krátkodobé uzavírce části místní komunikace na Podlesí v sobotu 24. září 2022, od 08:00 do 14:00 hodin z důvodu stavební činnosti.

Jedná se o místní komunikaci 7c v úseku od čísla popisného 87 (pan Mitura) směrem dolů v délce cca 100 m.

Bude prováděna stavební činnost – změna dimenze propustku, odvodnění komunikace.

Komunikace bude průjezdná pouze pro složky IZS ( hasiči, záchranná služba, policie).

Děkujeme za pochopení.

Obec Dobratice  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie