Domů » O obci » Informace » Příprava návrhu změny č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Dobratice

Na základě souhlasu zastupitelstva obce Dobratice ze dne 12.12.2022, začíná obec přijímat „Návrhy na pořízení změny územního plánu„  pro doplnění návrhu změny č. 2. územního plánu obce Dobratice, a to od fyzických a právnických osob, s termínem jejich  přijetí do 28.4.2023.

V případě  návrhů  o změnu územního plánu, již podaných na obecní úřad v termínu  od  1.11.2022 do konce roku 2022, se berou jako přijaté.

Bližší informace sdělí Radovan Otipka, starosta, telefon 724 617 286.

Formulář Návrhu na pořízení změny ÚP je k dispozici v kanceláři obecního úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.dobratice.cz – obecní úřad – dokumenty ke stažení.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie