Domů » O obci » Informace » Změna termínu konání akce POSEZENÍ PRO SENIORY

Informujeme seniory, že akce „Posezení se seniory“ se uskuteční v sobotu 15. dubna 2023 od 15.00  hodin v sále budovy bývalé školy ve Vojkovicích.  

(Původně se měla akce konat 1. dubna 2023).

V případě, že se akce budete chtít zúčastnit, přihlaste se, prosím, telefonicky  na obecní úřad, telefon  558 651 254 nebo 558 651 387, email: obec@dobratice.cz, a to nejpozději do 6.4. 2023.

Pro účastníky bude zajištěn autobus, odjezd ve 14:40 hodin od Obecního úřadu v Dobraticích. Po ukončení akce bude zajištěn odvoz autobusem zpět do Dobratic.

Na setkání s Vámi se těší Ivona Bortlíčková.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie