Domů » O obci » Informace » Člověk v tísni – jak přežít dluhy, příspěvek na bydlení

Nezvládáte platit účty za bydlení, například nájem, energie, vodu? 

Stát nabízí pomoc v podobě příspěvku na bydlení. 

Help linka Člověka v tísni 770 600 800.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie