Domů » O obci » Informace » Plánovaná výluka ČD s náhradní autobusovou dopravou na trati 322 Frýdek-Místek – Český Těšín (Cieszyn)

Dovolujeme si informovat o plánované výluce ČD s náhradní autobusovou dopravou na trati 322 Frýdek-Místek – Český Těšín (Cieszyn). S ohledem na operativní technické zásahy Správy železnic do průběhu samotných stavebních prací termínová či časová změna vyhrazena.

Veškeré informace také k dispozici na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci „Můj vlak“ a na telefonické lince 221 111 122.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie