Domů » O obci » Informace » OPRAVA !!! Plánované přerušení dodávky vody bude 6.4.2023

OPRAVA!!!!!  Plánované přerušení dodávky vody.

Na základě dněšního sdělení SmVaK Ostrava, a.s., nastala změna v plánované odstávce dodávky vody.

Původně byla plánována odstávka ve středu 5.4.2023.

Přerušení dodávky vody bude ve čtvrtek 6.4.2023

 viz přiložená mapa dotčené lokality

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo poruchy: 111365
Obec: Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně: 06.04.2023 08:00
Plán. ukončení orientačně: 06.04.2023 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení


  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie