Domů » O obci » Informace » Porucha na vodovodní síti 29.8.2023 u čp. 313

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 113031
Obec: Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně: 29.08.2023 08:00
Plán. ukončení orientačně: 29.08.2023 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

SmVaK

Monet (smvak.cz)  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie