Domů » O obci » Informace » Podpora svépomocných skupin při péči o osobu blízkou

Pro snadnější vyhledání, orientaci mezi svépomocnými skupinami a zejména za účelem nabídnutí individuální pomoci a podpory s cílem udržení péče v domácím prostředí byl odborem sociálních věcí Moravksoslezského kraje vytvořen seznam těchto skupin s aktuálními kontakty.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie