Domů » O obci » Informace » Přerušení dodávky vody ve čtvrtek 30.11.2023

Jedná se o oblast od kostela směr Vojkovice a od kostela nahoru směř Šprochovice, viz níže přiložená mapa dotčené oblasti.Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 114065
Obec: Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně: 30.11.2023 08:00
Plán. ukončení orientačně: 30.11.2023 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení
Číslo poruchy: 114064
Obec: Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně: 30.11.2023 08:00
Plán. ukončení orientačně: 30.11.2023 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie