Domů » O obci » Informace » Tříkráloví koledníci vyrazí po roce opět do ulic

Začátek nového roku je spojený s letitou tradicí Tříkrálové sbírky, a ani v roce 2024 tomu nebude jinak. “My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujem Vám.“ bude opět znít v ulicích od 1. – 14.1. 2024.

„Tříkrálová sbírka je symbolickým mostem mezi Vánocemi a Novým rokem, přenáší radost a požehnání z vánočních svátků do začínajícího roku. Není to jen finanční sbírka na podporu charitního díla, je to vytváření společenství, předávání radosti, vzájemnosti, setkávání.“ sděluje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. V rámci Charity Frýdek-Místek je vybavení je připraveno a distribuováno do jednotlivých obcích.

Mimo koledníky budou ve městech a obcích rozmístěné statické pokladničky, pro případ, že by tříkráloví koledníci někam nedošli a lidé by chtěli do sbírky přispět. „Seznam míst, kde budou pokladničky ve městě rozmístěny, bude na začátku ledna 2024 vyvěšen na našich webových stránkách www.charitafm.cz. Do konce ledna 2024 pak bude možné podpořit Charitu Frýdek-Místek také bezhotovostními platbami na sbírkový účet 66008822/0800 VS pro Charitu Frýdek-Místek 777988004 nebo využitím platební brány na webu trikralovasbirka.cz.“, kde je možnost podpořit jakoukoli Charitu v České republice“ informuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Silvie Vojkovská.

A jak získané finanční prostředky Charita Frýdek-Místek využije? Tříkrálovou komisí máme schváleny záměry na využití získaných finančních prostředků, a pro rok 2024 to bude pokračování obměny vozového parku v terénních službách pro lepší dojezdy k našim klientům, dále zajištění projektu Doučování v sociálně slabých rodinách a také nutné opravy a zkvalitnění prostředí v našich pobytových zařízeních, stejně jako podpora zahájení Denního stacionáře v Paskově.

Ve Frýdku-Místku jsou s touto sbírkou již tradičně spojeny i některé akce. V sobotu 6. ledna se uskuteční tradiční Tříkrálový průvod, který pořádá místecká farnost spolu s Charitou Frýdek-Místek. Symbolickou tečkou za Tříkrálovou sbírkou pak bude koncert frýdeckých a místeckých schol, který se uskuteční 21. ledna 2024. Podrobnosti o obou akcích budou zveřejněny na webových stránkách Charity a farností Frýdek a Místek.

Moc děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojují, ať již jako dárci, nebo na straně koledníků a organizátorů. Konec konců koledníkem, jedním z králů, se může stát každý z nás. Koledníky stále hledáme.“ uzavírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Zájemci o koledování se mohou pro více informací obrátit na koodinátorku Tříkrálové sbírky, Silvii Vojkovskou, na tel.: 733 741 564 nebo prostřednictvím e-mailu: silvie.vojkovska@charitafm.cz.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie