Domů » O obci » Informace » Svépomocná skupina SEN centrum Třanovice 14.12.2023

předvánoční setkání svépomocné skupiny, které se uskuteční 14.12.2023 od 16.00h v SEN centru v Třanovicích a srdečně zvu také všechny pečující z Pobeskydí.   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie